ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Διατηρήστε τα έντυπα σας ανέπαφα από το πέρασμα του χρόνου πλαστικοποιώντας τα. Η πλαστικοποίηση μπορεί να γίνει σε όλους τους τύπους εντύπου εκτύπωσης, π.χ εξώφυλλα εργασιών, φωτογραφίες, ταυτότητες, βιβλία, καταλόγους, φυλλάδια, πτυχιακές εργασίες.