ΣΚΑΝΑΡΙΣΜΑ

Σκανάρουμε τις σημειώσεις σας, τα κείμενα ή τα βιβλία σας και τα αποθηκεύουμε σε ηλεκτρονική μορφή, αποθηκεύονται ε δισκέτα,  CD, DVD ή USB STICK.

Mπορούμε να αποστείλουμε τα σκαναρισμένα αρχεία σε email που θέλετε

Δεν υπάρχουν προϊόντα σε αυτή την κατηγορία.